Kontakta oss

Tel: 0417-13560

E-mail: info@ssma.se

Livsmedelsprodukter​

Slakteriutrustning i Skåne

Skånska Slakterimaskiner AB är företaget som projekterar, konstruerar, tillverkar och monterar kompletta slaktlinjer eller delar därav. Vi skräddarsyr utrustningspaket för alla kapaciteter när det gäller slakterianläggningar, allt enligt kundens specifika behov och önskemål. 

Hela linjen från stall via transportörer till färdig produkt genomsyras av kvalitet, samstämmighet och balans.​Vi utför även service och reparations- eller ändringsarbeten i befintliga slakterianläggningar.

​Nyproduktion och vidareutveckling

Under de senaste decennierna har livsmedelsbranschen, och då kanske främst produktionen av kött/fläsk och förädlingen av dessa produkter genomgått stora förändringar. 

Nya slakt- och transportmetoder har medfört stora kvalitetshöjningar på dagligvaror. Men även arbetsmiljön och kapaciteten på dagens slakterier och styckningsanläggningar har förbättrats avsevärt. Detta till stor del tack vare den ökade mekanisering och automatiseringen av så gott som alla processer inom livsmedelshanteringen. 

Skånska Slakterimaskiner AB har sedan starten 1978, spelat en viktig roll i denna utveckling, då företaget hela tiden strävat efter att utveckla nya, förenklade hanteringsmetoder samt att vidareutveckla beprövade lösningar.​​​

Kontaktinformation​

​Adress

Skånska Slakterimaskiner AB

Industrigatan 6
27335 Tomelilla